Journée de rencontre 2021

Wëllkomm op der Journée de rencontre vum 30. Oktober um Campus Belval (Universitéit Lëtzebuerg).

Dësen Dag schléisst d'Studentefoire 2021 of a steet ganz am Zeeche vum direkten Austausch tëscht Schüler/-innen a Student/-innen.

Tëscht 9:00 an 16:30 kriss Du d'Méiglechkeet mat Vertrieder vu folgende Studentecerclen an -associatiounen souwéi Héichschoulinstitutiounen ze schwätzen: Wien ass mat dobäi?  (PDF)

ENG UMELDUNG ASS NET NÉIDEG!

 

D'Universitéit Lëtzebuerg organiséiert och Visites guidées (méi dozou geschwënn op dëser Plaz).

D'Journée de rencontre fënnt am Respekt vun de Covid-Check Reegelen statt . 


Solls Du eng Fro hunn, schreif eis iwwert studentefoire@mesr.etat.lu an eis Ekipp wäert probéieren, Dir esou séier wéi méiglech weiderzehëllefen.

 

Mir freeën eis op Däi Besuch!

 

Mat frëndleche Gréiss

Ekipp Foire 2021  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bienvenue à la Journée de rencontre du 30 octobre au Campus de Belval (Université du Luxembourg).

Cette journée clôture la Foire de l’Étudiant 2021 et met l’accent sur l’échange direct entre élèves et étudiant(e)s.

De 9h00 à 16h30 tu auras la possibilité de t'échanger avec des représentant(e)s des cercles et associations d’étudiants ainsi que des établissements d'enseignement supérieur suivants: Qui sera présent ?  (PDF)

 

UNE INSCRIPTION N'EST PAS NÉCESSAIRE!

 

L'Université du Luxembourg organisera également des visites guidées (plus d’infos bientôt sur ce site).

La Journée de rencontre se déroule dans le respect des règles Covid-Check.  

En cas de questions, l’équipe est disponible via studentefoire@mesr.etat.lu et essaiera de t’aider dans les plus brefs délais.

 

Au plaisir de te rencontrer !

 

Cordialement,

Équipe Foire 2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Willkommen auf der Journée de rencontre am 30. Oktober auf dem Campus Belval (Universität Luxemburg).

Dieser Tag schließt die Studierendenmesse 2021 ab und steht ganz im Zeichen des direkten Austauschs zwischen Schülerinnen und Schüler und Studierenden.

Von 9:00 bis 16:30 Uhr hast Du die Möglichkeit dich mit Vertreterinnen und Vertretern folgender Studierendenvereinen und -verbänden sowie Hochschuleinrichtungen auszutauschen: Wer wird dabei sein?  (PDF)

 

EINE ANMELDUNG IST NICHT ERFORDERLICH!

 

Die Universität Luxemburg organisiert auch Führungen (bald mehr dazu an dieser Stelle).

Die Journée de rencontre findet unter Einhaltung der Covid-Check-Regeln.  

Bei Fragen steht das Team via studentefoire@mesr.etat.lu zu Verfügung und wird versuchen, Dir so schnell wie möglich weiterzuhelfen.

 

Wir freuen uns auf Deinen Besuch!

 

Mit freundlichen Grüßen

Messeteam 2021

Dernière mise à jour